A közjegyzői törvény feljogosítja a közjegyzőt a jogilag jelentős tények tanúsítására. A közjegyző a ténytanúsítás során nem alakítója, hanem csak megállapítója a megtörtént eseményeknek.

Hitelesítés

Ebben az eljárásban a közjegyző külön jegyzőkönyv felvétele nélkül, magán az okiraton, vagy az okirathoz fűzve helyezi el a záradékot, melyben tanúsítja a másolatnak az eredeti okirattal való egyezőségét; a fordítás helyességét; az aláírás vagy kézjegy valódiságát; az okirat felmutatásának időpontját. A közjegyző közhitelességű nyilvántartások (például: ingatlan- vagy cégnyilvántartás, illetve zálogjogi nyilvántartás) adatairól is állíthat ki tanúsítványt. A TAKARNET program segítségével lehetőség van arra, hogy a közjegyzők a Tulajdoni lap hiteles másolatát ne csak a hagyatéki ügyek kapcsán biztosítsák az ügyfelek részére, hanem kérelemre ilyet bárkinek kiadjanak (például: lakossági vagy céges ingatlan ügyletek illetve lakossági hitel igénylés keretében).Ez a hiteles másolat egyenértékű a Földhivatal által kiadott Tulajdoni lap másolattal. Térképmásolat esetében sajnos nincs lehetőség hiteles másolat kiadására.

Jegyzőkönyv

Jogi jelentőségű tények tanúsítása esetén a tényeket a közjegyző jegyzőkönyvben rögzíti és erről ad ki tanúsítványt. Ilyen lehet például: gazdasági társaság közgyűlése, árverés, versenytárgyalás, sorsolás, személy életben létének tanúsítása, vagy sorsolás eredményének rögzítése.

Letét

A letét hagyományos közjegyzői tevékenység, melynek során a közjegyző végrendeletet, vagy más okiratot, illetve pénzt, értéktárgyat, vagy értékpapírt vesz át. A közjegyző eljárása során az okiratot megőrzés végett, a pénzt, értéktárgyat és értékpapírt a jogosultnak történő átadás végett veheti át. A letétről jegyzőkönyv készül.