Irodánk egyik fő feladata bármely szerződés (pl. kölcsön, öröklési, tartási, házassági, ajándékozási, adásvételi, társasági szerződés stb.) és jognyilatkozat (pl. végrendelet, befogadó- és tartozáselismerő nyilatkozat, meghatalmazás) közjegyzői okiratba foglalása.

Az elkészített okiratok eredeti példányát irodánk megőrzi, arról hiteles kiadmányt és másolatot ad ki. A közjegyzői okirat nem selejtezhető, nem veszhet el. Az őrzés folyamatosságát a közjegyzői irattárak is biztosítják. A közjegyzői okiratnak különleges bizonyító ereje abban áll, hogy közhiteles módon igazolja, hogy a benne foglalt nyilatkozatot az okiratban szereplő személy megtette, mégpedig akkor, ott és olyan módon, ahogyan az a közokiratban szerepel, ezért a közjegyzői okirat alapján - peres eljárás nélkül - közvetlen bírósági végrehajtást lehet kérni.

Közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat készítését napjainkban elsődlegesen bankok, hitelintézetek, illetve pénzügyi vállalkozások kérik, megkötött hitel – illetve kölcsönszerződésekkel kapcsolatban.

Ezen esetben az ügyfél miután aláírta a magánokiratba foglalt kölcsönszerződést, azt követően írja alá közjegyző előtt az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot. Ezáltal, ha a kölcsönszerződésben foglalt kötelezettség teljesítési határideje letelt, a hitelezőnek joga van közvetlen végrehajtás útján érvényesíteni a hátralékos tartozást.

A közjegyzői okiratok végrehajthatósága

A közjegyzői okirat alapján közvetlen bírósági végrehajtásnak van helye.